Marketing kampanje

Vrste kampanja

Promovirajte Vašu stranicu generirajući QR kod i NFC oznaku, reklamirajte se online i offline pomoću markentiškog letka s označenim QR - om i NFC - om.

QR kod i NFC Tag Manager omogućuju Vam uporabu QR koda i NFC oznaka da biste pratili i upravljali markentinškim aktivnostima, te pruža uvid u detaljnu analitiku.

Budite uključeni i pratite kampanje koje:

 

HASHTAG kampanja

Okuplja ljude na Facebook, Twitter i Google+ mreži. Omogućuje aktivno sudjelovanje u online raspravama na prethodno navedenim mrežama.

 

APP STORE kampanja

Otkriva i omogućuje korištenje aplikacija za pametne telefone. Usmjerava korisnike na odgovarajuću aplikaciju iz app store - a ovisno o vrsti operativnosg sustava kojeg koristi Vaš pametni telefon.

 

SOCIAL NETWORK kampanja

Privucite više sljedbenika, prijatelja, i pretplatnika. Mogućnost automatskog otkrivanja i praćenja aktivnosti na društvenim mrežama.

 

REVIEW kampanja

Omogućite korisnicima pregled Vaših proizvoda i usluga. Mogućnost kontakta putem e - maila ili poziva.

 

LEADS kampanja

Ostvarite vodstvo na tržištu. Prvi budite informirani gdje je skeniran Vaš QR kod ili NFC oznaka i dobivenu informaciju proslijedite Vašem marketnig timu.

 

NETWORKING kampanja

Okupite ljude na mrežnim događanjima. Omogućite jednostavnu razmjenu kontakt informacija pomoću skeniranja QR koda  ili NFC oznaka.

 

WEBSITE kampanja

Pratite događanja na Vašoj website stranici pomoću website kampanje. Preusmjerite ljude na Vašu mobilnu stranicu i omogućite učitavanje Vaše URL adrese bez potrebe ponovnog  skeniranja QR koda ili NFC oznake.


          
Mažuranićevo šetalište 14, Split, 21000, Croatia
+385 21 278 688
sc